Is het afsluiten van een Globaal Medisch Dossier nuttig voor u?!

Op elke leeftijd kunt u aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen. Daardoor verbindt u zich ertoe om eerst die arts te consulteren en heeft u recht op de volgende voordelen:

  • een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken)
  • de centralisatie van al uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden

Bovendien betaalt uw ziekenfonds de kosten voor het openen en beheren van een globaal medisch dossier volledig terug: vraag ernaar!

voor meer info: GMD